پیشنهادی

رپ

دانلود آهنگ های رپ ترکی استانبولی – جدید و قدیمی

دانلود آهنگ Duman از Murda

دانلود آهنگ Duman از Murda

2,384
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Casio از Rota

دانلود آهنگ Casio از Rota

573
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Başaracam Ulan از Joker

دانلود آهنگ Başaracam Ulan از Joker

297
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Warde از Mudi

دانلود آهنگ Warde از Mudi

4,342
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Gökten Düştüm از Kubilay Karça

دانلود آهنگ Gökten Düştüm از Kubilay Karça

332
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Şöhret از Ati242

دانلود آهنگ Şöhret از Ati242

181
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Yak از Tepki

دانلود آهنگ Yak از Tepki

554
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Cigarette از Emboli

دانلود آهنگ Cigarette از Emboli

256
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Hayrola از Heja

دانلود آهنگ Hayrola از Heja

333
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Biliyom از Enes Batur

دانلود آهنگ Biliyom از Enes Batur

2,145
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ۴۶. Sokak از Taladro

دانلود آهنگ ۴۶. Sokak از Taladro

2,673
۲۷ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Parti از Muti

دانلود آهنگ Parti از Muti

27,038
۱۵ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن