پیشنهادی

رمانتیک

دانلود آهنگ Aşka İnancım Kalmadı از Zeynep Bastık

دانلود آهنگ Aşka İnancım Kalmadı از Zeynep Bastık

421
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Aşk Her Şeyi Affeder Mi از Zeynep Bastık

دانلود آهنگ Aşk Her Şeyi Affeder Mi از Zeynep Bastık

369
۱۳ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

1,314
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

906
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سوکوت از سزر

دانلود آهنگ سوکوت از سزر

47
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

29
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

29
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

34
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

47
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

144
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

202
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

416
۴ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن