پیشنهادی

رمانتیک

دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

19,689
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

66,941
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سوکوت از سزر

دانلود آهنگ سوکوت از سزر

176
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

120
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

170
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

228
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

327
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

609
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

1,789
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

3,761
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کالبن از مورات بوز

دانلود آهنگ کالبن از مورات بوز

716
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ قوربت از مورات بوز

دانلود آهنگ قوربت از مورات بوز

233
۳ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن