پیشنهادی

رمانتیک

دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Çal Bu Gece از Ebru Gündeş

29,582
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

دانلود آهنگ Tanrım از Ebru Gündeş

110,016
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سوکوت از سزر

دانلود آهنگ سوکوت از سزر

215
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ ساچما ساپان از مصطفی ججلی

168
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

دانلود آهنگ کی سن از مصطفی ججلی

232
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

دانلود آهنگ یالانمیش از آنیل دورموش

441
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

دانلود آهنگ دوا بیزه سئویشلر از یالین

437
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

دانلود آهنگ جان کناریم از مورات بوز

785
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

دانلود آهنگ ایکی عاشیک از ارسای اونر

3,243
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

دانلود آهنگ ایچیمدکی سن از بیلال سون سس

9,295
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کالبن از مورات بوز

دانلود آهنگ کالبن از مورات بوز

882
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ قوربت از مورات بوز

دانلود آهنگ قوربت از مورات بوز

312
۳ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن