5 تورک
5 تورک
تغییر رنگ پوسته

غمگین

دانلود آهنگ هادی سور از سزر

دانلود آهنگ هادی سور از سزر

200
۶ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آغلاماجاییم از ابرو گوندش

دانلود آهنگ آغلاماجاییم از ابرو گوندش

576
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آلدیرما گونول از ابرو گوندش

دانلود آهنگ آلدیرما گونول از ابرو گوندش

980
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ تشککورلر سوگیلیم از سینان آکجیل

دانلود آهنگ تشککورلر سوگیلیم از سینان آکجیل

93
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سن آلدیرما از بیلال سونسس و رینمن

دانلود آهنگ سن آلدیرما از بیلال سونسس و رینمن

34
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ گوللریم سولدو از سیمگه

دانلود آهنگ گوللریم سولدو از سیمگه

724
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نه زاماندیر از سیمگه

دانلود آهنگ نه زاماندیر از سیمگه

163
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کالمام از ابرو یاشار

دانلود آهنگ کالمام از ابرو یاشار

76
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آلبوم دورا دورا از امراه

دانلود آلبوم دورا دورا از امراه

353
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آنام از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ آنام از ابراهیم تاتلیسس

146
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دویدوم کی بن سیز یارالی گیبیسین از گروپ روژ

دانلود آهنگ دویدوم کی بن سیز یارالی گیبیسین از گروپ روژ

3,574
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ طالحینه باکسانا از گوکسل

دانلود آهنگ طالحینه باکسانا از گوکسل

2,805
۴ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن