پیشنهادی

غمگین

دانلود آهنگ Yüreğim Ağır Yaralı از Erkan Acar

دانلود آهنگ Yüreğim Ağır Yaralı از Erkan Acar

806
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Bugün Bana Dokunmayın از Erkan Acar

دانلود آهنگ Bugün Bana Dokunmayın از Erkan Acar

628
۱ مرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرکا ماحالده از هالیل سزای

دانلود آهنگ آرکا ماحالده از هالیل سزای

1,121
۸ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ ایسیان از هالیل سزای

دانلود آهنگ ایسیان از هالیل سزای

1,203
۸ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ گسی باغلاری از یدی کارانفیل

دانلود آهنگ گسی باغلاری از یدی کارانفیل

2,281
۸ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ حایات گیبی از تویگار ایشیکلی

دانلود آهنگ حایات گیبی از تویگار ایشیکلی

36,166
۷ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ بنسیز یاپما از زهرا گولوچ

دانلود آهنگ بنسیز یاپما از زهرا گولوچ

3,146
۶ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هادی سور از سزر

دانلود آهنگ هادی سور از سزر

1,433
۶ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آغلاماجاییم از ابرو گوندش

دانلود آهنگ آغلاماجاییم از ابرو گوندش

6,510
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آلدیرما گونول از ابرو گوندش

دانلود آهنگ آلدیرما گونول از ابرو گوندش

5,912
۵ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ تشککورلر سوگیلیم از سینان آکجیل

دانلود آهنگ تشککورلر سوگیلیم از سینان آکجیل

536
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ سن آلدیرما از بیلال سونسس و رینمن

دانلود آهنگ سن آلدیرما از بیلال سونسس و رینمن

399
۴ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن