پیشنهادی

غمگین

دانلود آهنگ گوللریم سولدو از سیمگه

دانلود آهنگ گوللریم سولدو از سیمگه

1,511
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ نه زاماندیر از سیمگه

دانلود آهنگ نه زاماندیر از سیمگه

430
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ کالمام از ابرو یاشار

دانلود آهنگ کالمام از ابرو یاشار

1,164
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آلبوم دورا دورا از امراه

دانلود آلبوم دورا دورا از امراه

1,216
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آنام از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ آنام از ابراهیم تاتلیسس

1,683
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دویدوم کی بن سیز یارالی گیبیسین از گروپ روژ

دانلود آهنگ دویدوم کی بن سیز یارالی گیبیسین از گروپ روژ

4,717
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ طالحینه باکسانا از گوکسل

دانلود آهنگ طالحینه باکسانا از گوکسل

5,058
۴ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ حایات بنی ورا ورا از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ حایات بنی ورا ورا از فاتیح بلوت

259
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ گاردیان از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ گاردیان از فاتیح بلوت

133
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یان جاییر جاییر از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ یان جاییر جاییر از فاتیح بلوت

265
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ چوک سودیم یالان اولدو از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ چوک سودیم یالان اولدو از فاتیح بلوت

717
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فیراردایم از گوکهان اوزن

دانلود آهنگ فیراردایم از گوکهان اوزن

270
۳ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن