5 تورک
5 تورک
تغییر رنگ پوسته

غمگین

دانلود آهنگ حایات بنی ورا ورا از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ حایات بنی ورا ورا از فاتیح بلوت

36
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ گاردیان از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ گاردیان از فاتیح بلوت

22
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یان جاییر جاییر از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ یان جاییر جاییر از فاتیح بلوت

51
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ چوک سودیم یالان اولدو از فاتیح بلوت

دانلود آهنگ چوک سودیم یالان اولدو از فاتیح بلوت

116
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ فیراردایم از گوکهان اوزن

دانلود آهنگ فیراردایم از گوکهان اوزن

56
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ دونیا سنین از الیاس یالچینتاش

دانلود آهنگ دونیا سنین از الیاس یالچینتاش

135
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آغلیوروم کاهریندان از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ آغلیوروم کاهریندان از ابراهیم تاتلیسس

464
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یالان از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ یالان از ابراهیم تاتلیسس

169
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هایدی سویله از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ هایدی سویله از ابراهیم تاتلیسس

363
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ اونوتما کی دنیا فانی از معزز ارسوی

دانلود آهنگ اونوتما کی دنیا فانی از معزز ارسوی

83
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آی تنلی کادین از اوفاک بی دمیر

دانلود آهنگ آی تنلی کادین از اوفاک بی دمیر

1,782
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یارا از زینت سالی

دانلود آهنگ یارا از زینت سالی

19
۲ تیر ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن