پیشنهادی

غمگین

دانلود آهنگ دونیا سنین از الیاس یالچینتاش

دانلود آهنگ دونیا سنین از الیاس یالچینتاش

2,239
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آغلیوروم کاهریندان از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ آغلیوروم کاهریندان از ابراهیم تاتلیسس

7,756
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یالان از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ یالان از ابراهیم تاتلیسس

9,177
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هایدی سویله از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ هایدی سویله از ابراهیم تاتلیسس

1,567
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ اونوتما کی دنیا فانی از معزز ارسوی

دانلود آهنگ اونوتما کی دنیا فانی از معزز ارسوی

1,044
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آی تنلی کادین از اوفاک بی دمیر

دانلود آهنگ آی تنلی کادین از اوفاک بی دمیر

6,830
۳ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ یارا از زینت سالی

دانلود آهنگ یارا از زینت سالی

176
۲ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ هر یر کارانلیک از گونای آکسوی

دانلود آهنگ هر یر کارانلیک از گونای آکسوی

2,281
۲ تیر ۱۳۹۹
دانلود آهنگ بیر هایالدی از فاتیح تاشدلن

دانلود آهنگ بیر هایالدی از فاتیح تاشدلن

174
۶ خرداد ۱۳۹۹
دانلود آهنگ آرامام از ابراهیم تاتلیسس

دانلود آهنگ آرامام از ابراهیم تاتلیسس

617
۴ خرداد ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن