5 تورک
5 تورک
تغییر رنگ پوسته

گازپیزم

دانلود آهنگ Hadi Sen Git İşine از Gazapizm

دانلود آهنگ Hadi Sen Git İşine از Gazapizm

11,212
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Söyle از Gazapizm

دانلود آهنگ Söyle از Gazapizm

13,163
۱۹ اسفند ۱۳۹۹
دانلود آهنگ İyi Değilim از Gazapizm

دانلود آهنگ İyi Değilim از Gazapizm

8,223
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Zordayım از Gazapizm

دانلود آهنگ Zordayım از Gazapizm

5,895
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Başaramadım از Gazapizm

دانلود آهنگ Başaramadım از Gazapizm

5,228
۱۳ بهمن ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Dardayım از Gazapizm

دانلود آهنگ Dardayım از Gazapizm

13,668
۱۲ دی ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Bir Gün Her Şey از Gazapizm

دانلود آهنگ Bir Gün Her Şey از Gazapizm

31,590
۶ آبان ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Argo از Gazapizm

دانلود آهنگ Argo از Gazapizm

9,871
۶ آبان ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Anlattık Durmadan از Gazapizm

دانلود آهنگ Anlattık Durmadan از Gazapizm

8,095
۶ آبان ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Bırak Öyle Kalsın از Gazapizm

دانلود آهنگ Bırak Öyle Kalsın از Gazapizm

6,514
۶ آبان ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Aniden از Gazapizm

دانلود آهنگ Aniden از Gazapizm

8,198
۶ آبان ۱۳۹۹
دانلود آهنگ Ağabey از Gazapizm

دانلود آهنگ Ağabey از Gazapizm

5,838
۶ آبان ۱۳۹۹
5 تورک
5 تورک
دانلود جدیدترین آهنگ های ترکی
00:00 / 00:00
بستن